27. april 2024 - Læsetid 4 minutter

Hvor meget co2 udleder 1 kg oksekød

 

CO2-udledning fra fødevareproduktion er et af de vigtigste emner indenfor klimadebatten i dag. Med stigende bekymringer omkring den globale opvarmning og miljømæssige bæredygtighed, er det afgørende at forstå, hvor stor en klimaaftryk vores fødevarevalg har. Et særligt fokuspunkt er oksekød, som ofte omtales i diskussionen om fødevarers betydning for CO2-udledning.

Klimakrisen står højt på den globale dagsorden, og fødevareindustrien er en væsentlig bidragsyder til drivhusgasemissioner. Produktionen af animalske produkter, især oksekød, genererer betydelige mængder CO2 sammenlignet med plantebaserede fødevarer. F.eks. peger kilder som Ingeniøren på, at produktionen af 1 kg oksekød udleder omkring 27 kg CO2, mens en rapport i tidsskriftet “Nature” nævner en gennemsnitlig udledning på 23,9 kg CO2 per kg oksekød.

Virksomheder har mulighed for at tage del i løsningen ved at overveje deres valg af frokostordninger. Gennem et bevidst valg af fødevarer kan virksomheder bidrage til reduktion af CO2-udledningen og samtidig vise ansvarlighed overfor klimaet. Begrebet “klimavenligt valg” bliver dermed centralt, når det handler om at sammensætte medarbejdernes måltider på en bæredygtig måde.

CO2-udledning fra 1 kg Oksekød

Ifølge Ingeniøren udleder produktionen af 1 kg oksekød omkring 27 kg CO2. Dette tal kan variere markant afhængig af produktionsmetoderne, eksempelvis om kvæget opdrættes intensivt eller ekstensivt. Intensivt landbrug har ofte højere udledning pga. større koncentrationer af kvæg og højere brug af ressourcer.

En undersøgelse præsenteret i tidsskriftet “Nature” og nævnt af DR rapporterer, at den gennemsnitlige udledning for 1 kg oksekød er på omkring 23,9 kg CO2. Dette fremhæver behovet for en betydelig reduktion i vores kødforbrug for at mindske den samlede CO2-udledning og støtte mere bæredygtige fødevaresystemer.

I kontrast hertil nævner “Byliv, mad & verden” en endnu højere udledning på 37 kg CO2 per kg oksekød. De understreger, at dette er cirka 20 gange mere end udledningen fra plantemad. Denne forskel i tallene kan skyldes forskellige målemetoder, forskningsdesign og geografiske forhold, men understreger generelt det høje klimaaftryk fra oksekød.

Faktorer der påvirker CO2-udledningen

Kvægets opdrætsmetoder spiller en afgørende rolle i CO2-udledningen. Intensivt landbrug, hvor mange dyr opdrættes på et lille areal, er ofte forbundet med højere CO2-udledning på grund af større anvendelse af foder, vand og energi. Omvendt kan ekstensivt landbrug, der bruger mere plads og lavere tæthed af dyr, resultere i lavere udledning.

Geografiske forskelle påvirker også udledningen. Klima, landskabsforhold og lokale praksisser kan variere og dermed have indflydelse på de samlede CO2-udledninger fra produktionen af oksekød.

En stor del af CO2-udledningen kommer fra metanudslip fra kvægets fordøjelsessystem samt lattergas fra gødningen. Begge gasser har en betydelig højere drivhuseffekt sammenlignet med CO2, hvilket yderligere forstærker oksekødets klimaaftryk.

Sammenligning og diskussion af varierende tal

Der er tydelige forskelle i de rapporterede tal for CO2-udledning fra produktionen af 1 kg oksekød. Ingeniørens tal på 27 kg CO2, Naturens 23,9 kg CO2 og Byliv, mad & verdens 37 kg CO2 viser, at der er en del variabilitet. Årsagerne til disse forskelle kan være flere, herunder forskellige målemetoder, forskningsdesigne og geografiske forskelle i produktionen.

Men på trods af de varierende tal peger alle kilder på en fælles konklusion: Produktionen af oksekød er forbundet med en meget høj CO2-udledning sammenlignet med andre fødevaretyper, især plantebaserede produkter. Dette understreger nødvendigheden af at overveje mere bæredygtige alternativer for at reducere klimaaftrykket.

Bæredygtige alternativer 

Overgangen til plantebaserede fødevarer kan spille en central rolle i at reducere vores klimaaftryk. Fødevarer som bønner, linser, kikærter og forskellige grøntsager har en langt lavere CO2-udledning sammenlignet med oksekød. For virksomheder, der tilbyder frokostordninger, er der en oplagt mulighed for at vælge mere bæredygtige og klimavenlige menuer. Vegetariske og veganske retter kan både mindske miljøbelastningen og tilbyde medarbejdere sunde og varierede måltider.

Fordele ved en bæredygtig kost

En bæredygtig kost har flere fordele. For det første reduceres CO2-udledningen og den overordnede miljøbelastning markant ved at skifte fra kød til plantebaserede fødevarer. For det andet kan en bæredygtig kost fremme god sundhed. Forskning viser, at en diæt rig på frugt, grøntsager, fuldkorn og bælgfrugter kan reducere risikoen for en række kroniske sygdomme. Endelig kan det på længere sigt også være økonomisk fordelagtigt for virksomheder at investere i mere bæredygtige kostvaner, da dette kan bidrage til lavere sundhedsudgifter og øget medarbejdertrivsel.

FAQ 

Hvorfor er oksekød så CO2-tungt?

Kvæget producerer store mængder metan under fordøjelsen, og produktionen kræver store mængder ressourcer som vand, foder og energi. Metan og lattergas, som også frigives fra gødning, har en betydelig højere drivhuseffekt sammenlignet med CO2.

Hvordan kan virksomheder bidrage til reduceret CO2-udledning?

Ved at introducere klimavenlige frokostordninger og bevidst madvalg kan virksomheder reducere deres karbonaftryk. Dette kan omfatte at tilbyde flere plantebaserede retter og minimere forbruget af oksekød og andre kødprodukter.

Er der alternativer til oksekød med lavere CO2-udledning?

Ja, plantebaserede fødevarer som bønner, linser, kikærter og forskellige grøntsager har væsentligt lavere CO2-udledning. Disse alternativer kan både være næringsrige og alsidige i madlavningen.

Hvilke miljømæssige fordele har en plantebaseret kost i forhold til en kost rig på oksekød?

En plantebaseret kost har flere miljømæssige fordele: Den bidrager til mindre CO2-udledning, kræver mindre vandforbrug og har et mindre behov for landarealer. Overgangen til plantebaserede fødevarer kan dermed være en effektiv måde at reducere miljøpåvirkningen på.